Assalamualaikum Dan Salam 1Malaysia

Thursday, 2 February 2012

MAULIDUR RASUL

SELAMAT MENYAMBUT    HARI KELAHIRAN JUNJUNGAN BESAR
NABI MUHAMMAD  S.A.W.
SEMOGA SEGALA   AJARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN ,
DAPAT MEMBENTUK TINGKAH LAKU KITA YANG SEWAJARNYA.
JADIKANLAH BAGINDA IDOLA KITA YANG PALING TEPAT......

Wednesday, 7 December 2011

PENANDA WACANA DALAM KARANGAN ( 2 )

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSYA DALAM KARANGAN


*  Bagi sesetengah orang ..............
*  Begitu juga dengan ..........
*  Begitu juga halnya dengan .........
*  Bertitik tolak daripada itu ........
*  Bukan itu sahaja .........
*  Dalam hal ini ........
*  Dalam konteks ini .......
*  Dalam zaman yang serba canggih ini .......
*  Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa .......
*  Dengan adanya ..........
*  Dengan berbuat demikian .........
*  Dengan perkataan lain .......
*  Disebabkan hal itu .......
*  Disebabkan keistimewaan inilah kita ......
*  Hal ini berlaku disebabkan .......
*  Hal ini penting dalam .......
*  Hal ini serupa dengan
*  Hal yang serupa berlaku apabila ........
*  Ini disebabkan ......
*  Ini membuktikan bahawa ........
*  Ini mengambarkan bahawa .......
*  Ini secara tidak langsung akan ......
*  Ini semua meninggalkan kesan kerana ......
*  Ini tentu sekali membuatkan ......
*  Jadi kita perlu .......
*  Jadi kita hendaklah ........
*  Keadaan ini tentunya .......
*  Lantaran itu sehingga kini .......
*  Kesemua ini menyumbang kepada ......
*  Kita mengakui hakikat bahawa ......
*  Kita sering menonton di kaca televisyen .....
*  Kita sering membaca di dada-dada akhbar ......
*  Memandangkan keadaan yang sedemikian .....
*  Namun sejak kebelakangan ini ........
*  Oleh itu, bolehlah dikatakan .......
*  Secara logiknya masa yang ......
*  Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita .....
*  Keadaan ini seharusnya boleh ......
*  Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini .....
*  Kendatipun demikian, kita masih ......
*  Yang paling nyata ialah ........
*  Yang perlu kita pastikan ialah ......
PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH


Contoh


*  Sebagai contohnya .....
*  Biar kita lihat .....
*  Biar kita ambil contoh .....
*  Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah .........
*  Sebagai analoginya ........
*  Contoh yang ketara ang paling dekat dengan kita ialah .......
PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN KESIMPULAN KARANGAN


Contoh


*  Intihanya ........
*  Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas ......
*  Konklusinya ......
*  Dengan ini diharapkan ......
*  Bukan itu sahaja ........
*  Mudah-mudahan perkara ini ........
*  Dengan keizinan tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa ......
*  Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan .........
*  Demi merealisasikan visi kudsi wawasan 2020, marilah kita bersama-sama


PENANDA WACANA DALAM KARANGAN ( 1 )

MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN


Contoh


*  Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu ..
*  Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akan dan minda kita telah.......
*  Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020.  Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat.......
*  Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang  semakin gah di pesada dunia.  Namun disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalah sosial  yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri...........
*  Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini..........
*  Sejak dua dan tiga dekat kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan......
AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN


Contoh ayat


*  Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.......
*  Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjuangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama
*  Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara ini........
*  Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan....
*  Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harud dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.........


PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN


Contoh


*  Kita dapat menyatakan betapa.....
*  Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana........
*  Lazimnya dalam keadaan......
*  Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingan ialah.......
*  Pada hemat saya........
*  Pada pandangan saya.......
*  Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa........
*  Sebagaimana yang kita ketahui........
*  Sebagaimana yang kita maklumi.......
*  Sejak awal lagi.......
***