Assalamualaikum Dan Salam 1Malaysia

Wednesday, 7 December 2011

PENANDA WACANA DALAM KARANGAN ( 2 )

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSYA DALAM KARANGAN


*  Bagi sesetengah orang ..............
*  Begitu juga dengan ..........
*  Begitu juga halnya dengan .........
*  Bertitik tolak daripada itu ........
*  Bukan itu sahaja .........
*  Dalam hal ini ........
*  Dalam konteks ini .......
*  Dalam zaman yang serba canggih ini .......
*  Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa .......
*  Dengan adanya ..........
*  Dengan berbuat demikian .........
*  Dengan perkataan lain .......
*  Disebabkan hal itu .......
*  Disebabkan keistimewaan inilah kita ......
*  Hal ini berlaku disebabkan .......
*  Hal ini penting dalam .......
*  Hal ini serupa dengan
*  Hal yang serupa berlaku apabila ........
*  Ini disebabkan ......
*  Ini membuktikan bahawa ........
*  Ini mengambarkan bahawa .......
*  Ini secara tidak langsung akan ......
*  Ini semua meninggalkan kesan kerana ......
*  Ini tentu sekali membuatkan ......
*  Jadi kita perlu .......
*  Jadi kita hendaklah ........
*  Keadaan ini tentunya .......
*  Lantaran itu sehingga kini .......
*  Kesemua ini menyumbang kepada ......
*  Kita mengakui hakikat bahawa ......
*  Kita sering menonton di kaca televisyen .....
*  Kita sering membaca di dada-dada akhbar ......
*  Memandangkan keadaan yang sedemikian .....
*  Namun sejak kebelakangan ini ........
*  Oleh itu, bolehlah dikatakan .......
*  Secara logiknya masa yang ......
*  Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita .....
*  Keadaan ini seharusnya boleh ......
*  Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini .....
*  Kendatipun demikian, kita masih ......
*  Yang paling nyata ialah ........
*  Yang perlu kita pastikan ialah ......
PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH


Contoh


*  Sebagai contohnya .....
*  Biar kita lihat .....
*  Biar kita ambil contoh .....
*  Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah .........
*  Sebagai analoginya ........
*  Contoh yang ketara ang paling dekat dengan kita ialah .......
PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN KESIMPULAN KARANGAN


Contoh


*  Intihanya ........
*  Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas ......
*  Konklusinya ......
*  Dengan ini diharapkan ......
*  Bukan itu sahaja ........
*  Mudah-mudahan perkara ini ........
*  Dengan keizinan tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa ......
*  Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan .........
*  Demi merealisasikan visi kudsi wawasan 2020, marilah kita bersama-sama


No comments:

Post a Comment