Assalamualaikum Dan Salam 1Malaysia

Wednesday, 7 December 2011

PENANDA WACANA DALAM KARANGAN ( 1 )

MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN


Contoh


*  Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu ..
*  Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akan dan minda kita telah.......
*  Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020.  Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat.......
*  Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang  semakin gah di pesada dunia.  Namun disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalah sosial  yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri...........
*  Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini..........
*  Sejak dua dan tiga dekat kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan......
AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN


Contoh ayat


*  Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.......
*  Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjuangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama
*  Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara ini........
*  Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan....
*  Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harud dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.........


PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN


Contoh


*  Kita dapat menyatakan betapa.....
*  Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana........
*  Lazimnya dalam keadaan......
*  Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingan ialah.......
*  Pada hemat saya........
*  Pada pandangan saya.......
*  Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa........
*  Sebagaimana yang kita ketahui........
*  Sebagaimana yang kita maklumi.......
*  Sejak awal lagi.......
***

No comments:

Post a Comment